شرکت تانکو (تدبیر آفرین نیرو) در جهت افزایش و انتقال دانش و تجربیات، آمادگی ارائه کارگاه‌های آموزشی زیر را برای کارشناسان صنعت برق و علاقه‌مندان دارد:

  • دوره کیفیت توان و طراحی جبرانساز (مفاهیم و استانداردها، روش‌های اندازه‎گیری، شبیه‌سازی و ارائه راه‌کار)
  • دوره تخصصی آموزش نرم افزار DIgSILENT
  • طراحی تاسیسات الکتریکی و روشنایی فنی