عارضه‌یابی شبکه‌های الکتریکی

همواره در مرحله طراحی شبکه‌های الکتریکی شامل شبکه‌های توزیع و شبکه داخلی صنایع، سعی می‌گردد که استانداردها رعایت شده و پیش‌بینی‌های لازم برای بهره‌برداری درست شبکه انجام بگیرد. اما در طی دوره بهره‌برداری، به دلیل کهنه شدن تجهیزات یا اضافه شدن مصارف جدید و به روزرسانی شبکه، عیوبی در سیستم نمایان می‌گردد که باید طی مطالعات عارضه‌یابی، شناسایی و مرتفع گردد.

در بسیاری از موارد در طول دوره بهره‌برداری از یک شبکه الکتریکی، عیوبی در سیستم نمایان می‌گردد. گسترش فعالیت‌های یک صنعت و اضافه شدن تجهیزات جدید به آن، تغییر مشخصات بارها و کهنه شدن تجهیزات و سیستم الکتریکی، همگی می‌توانند از دلایل بالقوه عارضه‌های پیش آمده باشند. همچنین در مواردی، در هنگام طراحی شبکه پیش‌بینی‌های لازم به دقت صورت نگرفته است یا تغییراتی در فرآیند بهره‌برداری موجب تغییر نیازهای یک سیستم شده است.
شناسایی دلایل عارضه‌های به وجود آمده در یک سیستم الکتریکی نیازمند مطالعه جامع و دقیق ساختار شبکه و همچنین پایش و کنترل تاسیسات و تجهیزات دارد. عارضه‌یابی در تمامی فرآیندها به دلیل مشکلات غیر قابل پیش‌بینی فرآیند که خود را در طول بهره‌برداری نشان می‌دهند ضرورت دارد.
شرکت تانکو (تدبیر آفرین نیرو) با استفاده از تجارب کادر مهندسی خود در کار با شبکه‌های الکتریکی و صنایع مختلف، بوسیله بازدید و کنترل سیستم‌های الکتریکی، پایش و اندازه‌گیری توسط دستگاه های پاورآنالایزر در نقاط مختلف شبکه و انجام شبیه سازی با نرم افزارهای تخصصی توانایی شناسایی منابع تولید عارضه و اغتشاش در شبکه الکتریکی را دارا می باشد. این شرکت سعی می‌کند با بهره‌گیری از دانش روز، بهینه­‌ترین پیشنهاد عملیاتی را جهت حذف این عوارض ارائه نماید.

  • مشاوره در خصوص عارضه‌یابی و رفع عیب شبکه‌های الکتریکی توزیع و انتقال برق
  • مشاوره به صنایع در خصوص یافتن علل و راه‌کارهای رفع عیوب سیستم
  • پایش، اندازه‌گیری و شبیه‌سازی شبکه جهت یافتن معضلات الکتریکی موجود و نقاط ضعف و قوت شبکه
  • ارائه راه‌حل‌های اجرایی جهت رفع عیوب سیستم
  • اجرا و نظارت بر اجرای روش‌های بهبود و رفع عیب سیستم