هماهنگی و تست تجهیزات حفاظتی

ایجاد هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی و اطمینان از صحت کارکرد آن‌ها امری بسیار ضروری برای حفظ ایمنی شبکه و تجهیزات و بهره‌برداری مطمئن و با قابلیت اطمینان بالا است. مطالعات هماهنگی حفاظتی نیازمند شناخت ساختار شبکه، ملزومات بهره‌برداری، تجهیزات حفاظتی و استانداردهای مربوطه و بهره‌گیری از نرم‌های تخصصی جهت شبیه‌سازی و اطمینان از درستی تنظیمات است.

هدف از مطالعات هماهنگی حفاظتی، اطمینان از سایزینگ مناسب و وجود هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی سیستم از جمله رله‌های جریانی، کلیدهای فشار ضعیف، فیوزها و … است. در عمل مطالعات هماهنگی حفاظتی دارای دو هدف کلی است. در ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که  حفاظت درست و ایمن از تجهیز تحت حفاظت رله یا کلید (مانند ترانسفورماتور، موتور و …) در برابر اضافه جریان و اضافه بار انجام می‌گیرد. هدف دوم برقراری حفاظت سلکتیو میان تجهیزات است. در این مرحله باید تنظیمات رله‌ها و کلیدهای جریانی به گونه‌ای باشد که تنها ناحیه بروز خطا در شبکه را در مدت زمان ایمن قطع کرده و سایر تجهیزات را بی‌برق نکند و همچنین پشتیبانی از رله توسط رله بالادست به عمل بیاید.

مطالعات هماهنگی حفاظتی شامل بررسی دقیق و همزمان منحنی‌های زمان – جریان (TCC) تمامی تجهیزات الکتریکی (مانند ترانسفورماتورها، موتورها، کابل‌ها و …) و تجهیزات حفاظتی است. در این مطالعات اطمینان حاصل می‌گردد که منحنی TCC کلید یا رله‌ای که وظیفه حفاظت از یک تجهیز مانند ترانسفورماتور را دارد همواره از لحاظ زمانی در گستره جریان‌های اضافه بار تا اتصال کوتاه پایین‌تر از منحنی آسیب پذیری تجهیز قرار گرفته باشد تا در شرایط غیر عادی، تجهیز آسیب نبیند. همچنین منحنی‌های TCC کلیه رله‌هایی که در یک مسیر جریانی قرار دارند باید به گونه‌ای تنظیم شده باشد که رله بالادست به عنوان پشتیبان رله پایین‌دست عمل کرده تا در صورت عدم کارکرد صحیح رله پایین‌دست، بتواند ناحیه خطا را از شبکه جدا کرده و از گسترش خطا و آسیب جلوگیری کند.

چه زمانی نیاز به انجام مطالعات حفاظتی است؟

مطالعات هماهنگی حفاظتی همواره در مرحله طراحی شبکه انجام می‌گیرد. اگرچه پس از طراحی شبکه و در مرحله بهره‌برداری نیز باید در بازه‌های زمانی مشخصی (حداکثر هر 5 سال)، تنظیمات کلیه تجهیزات حفاظتی بررسی مجدد شده و تست عملکرد آن‌ها انجام بگیرد. زمانی‌که تغییراتی در ساختار شبکه و مصارف به وجود آید نیز باید از هماهنگی حفاظتی اطمینان حاصل کرد. در مواردی که کلید یا رله‌ای تریپ‌های ناموجه داشته و بهره‌برداری را با مشکل مواجه کرده است، ابتدا باید تنظیمات رله یا کلید بررسی شود و عملکرد آن تست گردد. در صورت عدم مشکل در تجهیز حفاظتی، تریپ ناشی از وجود جریان‌های ناخواسته‌ در سیستم است که علت آن طی مطالعات عارضه‌یابی باید شناسایی و رفع بشود.

 

خدمات شرکت در زمینه هماهنگی و تست تجهیزات حفاظتی به شرح زیر است.

  • بررسی تنظیمات و عملکرد تجهیزات حفاظتی شبکه
  • مطالعات هماهنگی و شبیه‌سازی حفاظتی شبکه‌های صنعتی، شامل کلیدهای فشار ضعیف و رله‌های فشار متوسط
  • تست عملکرد رله‌های فشار متوسط و کلیدهای MCCB، MCB و ACB
  • اعمال تنظیمات رله‌ها و کلیدها جهت برقراری هماهنگی حفاظتی
  • طراحی و تامین تجهیزات حفاظتی شبکه